Resultaat van jouw
persoonlijke AI analyse.

Naam Media Belgium
Sector Communicatie
Grootte kleine onderneming met 1-20 werknemers
Assets
Models
Impact Estimation

Vergaderruimtes

Via een fijnmazig netwerk kunnen bedrijven vergaderruimtes delen, met reservering via een app. Deze ruimtes kunnen per uur of dagdeel gehuurd worden, zonder langdurige verplichtingen.

Doelgroep: Kleine tot middelgrote bedrijven

Bedrijven die sporadisch vergaderruimtes nodig hebben, zoals freelancers, start-ups en kleine ondernemers.

Haalbaarheid van de strategie

8/10

Met de beschikbare technologie is het eenvoudig te implementeren, maar succes hangt af van de vraag en aanbod van vergaderruimtes in de regio.

Relevante benchmark of voorbeeldcase

WeWork biedt al een succesvolle model waarbij vergaderruimtes en kantoren per uur of dagdeel verhuurd worden.

Co-Working space

Co-working spaces kunnen gedeeld worden door meerdere bedrijven of freelancers, waarbij kosten en faciliteiten zoals internet en koffie worden gedeeld.

Doelgroep: Freelancers en start-ups

Individuen en kleine teams die een flexibele werkomgeving zoeken zonder de hoge kosten van een traditioneel kantoor.

Haalbaarheid van de strategie

9/10

Co-working spaces zijn al een beproefd en succesvol model, maar de locatie en voorzieningen moeten aantrekkelijk zijn.

Relevante benchmark of voorbeeldcase

Spaces biedt wereldwijd co-working spaces aan met flexibiliteit in abonnementen en reserveringstijden.

Softwarelicenties (bijv. Adobe Creative Suite)

Abonnementsmodellen waarbij bedrijven softwarelisensies delen onder een groter aantal gebruikers op verschillende tijdstippen om kosten te drukken.

Doelgroep: Creatieve bureaus en ontwerpafdelingen

Afdelingen of teams die niet constant dezelfde software tegelijk nodig hebben en zodoende kosten kunnen besparen.

Haalbaarheid van de strategie

7/10

Technisch haalbaar maar afhankelijk van licentievoorwaarden van softwareleveranciers die vaak misbruik willen voorkomen.

Relevante benchmark of voorbeeldcase

Adobe Creative Cloud biedt teamabonnementen die gedeeld kunnen worden, binnen de voorwaarden van Adobe.

E-learning platformen

Gezamenlijk gebruik van e-learning platforms door verschillende instellingen, scholen en bedrijven om schaalvoordelen te behalen en toegang te verbeteren.

Doelgroep: Onderwijsinstellingen en trainingsorganisaties

Groepen die op zoek zijn naar uniforme en toegankelijke leermiddelen zonder grote investering in individuele systemen.

Haalbaarheid van de strategie

8/10

Samenwerking tussen instellingen kan kosteneffectief zijn, maar technologische interoperabiliteit en eigendomsrechten kunnen uitdagingen vormen.

Relevante benchmark of voorbeeldcase

Khan Academy en Coursera werken met meerdere partners om een breed bereik aan leerinhoud toegankelijk te maken.

LMS systemen

Leermanagementsystemen (LMS) kunnen als dienst gedeeld worden, waarbij meerdere organisaties toegang hebben tot dezelfde infrastructuur tegen lagere kosten.

Doelgroep: Bedrijven en opleidingsinstituten

Organisaties die regelmatig trainingsmateriaal ontwikkelen en distribueren naar medewerkers of studenten.

Haalbaarheid van de strategie

9/10

Technisch eenvoudig op te zetten als SaaS model, maar vereisten inzake contenteigendom en beveiliging moeten goed worden beheerd.

Relevante benchmark of voorbeeldcase

Moodle biedt een open-source LMS platform dat door diverse instellingen wordt gedeeld en aangepast voor hun specifieke behoeften.

Business modellen

Current Market Models

Circular Web Development

Modular Design

Media Belgium biedt modulaire web development diensten aan waarbij klanten componenten kunnen huren en telkens updaten. De focus ligt op herbruikbare code en snelle integratie, wat resulteert in minder afval en lagere ontwikkelingskosten.

Subscription-Based Digital Services

As-a-Service

Bied diverse digitale oplossingen zoals SEO, content creatie en social media management op abonnementsbasis aan. Klanten betalen maandelijks voor toegang tot continu onderhoud en updates, wat zorgt voor een stabiele en voorspelbare inkomstenstroom.

Shared Marketing Resources

Co-Creatie

Verbind verschillende klanten in dezelfde sector om marketingmiddelen zoals content en advertentieruimte te delen. Door middelen te poolen, kunnen bedrijven efficiënter werken en profiteren van schaalvoordelen, wat kosten en impact vermindert.

New Market Models

Community Learning Platforms

Collaborative Education

Ontwikkel en beheer e-learning platforms voor gemeenschappen van kleine bedrijven die gezamenlijke trainingen en best practices willen delen. Dit model stimuleert kennisdeling en verhoogt de klantbetrokkenheid door co-creatie van leerinhoud.

On-Demand Design Solutions

Flexibele Resources

Bied design- en brandingdiensten aan via een on-demand platform waar klanten toegang hebben tot een pool van freelancers. Dit model zorgt voor snelle oplossingen en flexibiliteit, wat vooral aantrekkelijk is voor startups en kleine ondernemingen.

Impact schatting

Praktische / operationele impact

Een shift naar huur- en deeldiensten vereist investeringen in beheer- en onderhoudssystemen. Efficiënte coördinatie wordt essentieel.

Financiële impact

Aanvankelijke kosten zijn hoog, maar duurzame inkomstenstromen via abonnementen of huurinkomsten kunnen stabiele cashflows genereren.

Strategische impact

Het bedrijf kan zich onderscheiden van concurrenten en nieuwe markten betreden door innovatieve deelmodellen en circulaire oplossingen aan te bieden.

Milieu-impact

Deeltijdse gebruiksmodellen verminderen afval en bevorderen duurzaamheid. Minder materiaalgebruik leidt tot positieve milieu-effecten.

Sociale impact

Door activadeling wordt toegankelijkheid vergroot en een gemeenschapsgevoel bevorderd. Dit kan positieve sociale veranderingen stimuleren.

Overkoepelende samenvatting

Het verkennen van huur- en deelmodellen biedt Media Belgium nieuwe inkomstenkansen en versterkt hun duurzame marktpositie. Aanvankelijk complexe implementatie leidt tot langetermijnvoordelen.

8/10