Resultaat van jouw
persoonlijke AI analyse.

Naam De Makers Bureau
Sector fine-art prints en grafisch ontwerp
Grootte kleine onderneming met 1-20 werknemers
Assets
Models
Impact Estimation

Stilstaande werkstations/computers

Delen van krachtige werkstations waarin grafische software geïnstalleerd is kan de kosten voor freelancers verlagen en samenwerking stimuleren.

Doelgroep: Freelance grafisch ontwerpers

Freelancers die projectmatig computercapaciteit nodig hebben voor hun grafische werkzaamheden.

Haalbaarheid van de strategie

7/10

Delen van werkstations is haalbaar en kan kosten verlagen, maar vereist goede planning en duidelijke afspraken over gebruikstijd.

(OPTIONEEL) Relevante benchmark of voorbeeldcase

WeWork biedt gedeelde werkstations en IT-faciliteiten in veel van hun coworking spaces, wat laat zien dat dit model werkzaam kan zijn.

Fotostudio apparatuur

Fotostudio-apparatuur, zoals lichten en achtergronden, kan verhuurd worden aan fotografen per uur of per dag.

Doelgroep: Professionele en amateurfotografen

Fotografen die hoogwaardige apparatuur willen gebruiken zonder zelf de hoge aanschafkosten te dragen.

Haalbaarheid van de strategie

8/10

Delen van fotostudio-apparatuur is zeer haalbaar, gezien de hoge kosten van deze apparatuur en de punctualiteit van fotografen voor hun shoots.

(OPTIONEEL) Relevante benchmark of voorbeeldcase

The Photography Show biedt verhuur van studioapparatuur tijdens evenementen als een succesvolle case van het deeleconomie model.

Printpersen en hoogstaande printers

Professionele printpersen en printers kunnen gedeeld worden door verschillende gebruikers in een abonnementsmodel of per gebruik.

Doelgroep: Grafische ontwerpers en kunstenaars

Ontwerpers en kunstenaars die hun werk professioneel willen laten printen zonder de hoge aanschaf en onderhoudskosten.

Haalbaarheid van de strategie

9/10

Gedeelde printfaciliteiten zijn zeer haalbaar en aantrekkelijk, omdat de apparatuur kostbaar is en gebruikers betalen voor printopdrachten.

(OPTIONEEL) Relevante benchmark of voorbeeldcase

Printful biedt een model waarbij klanten hoogwaardige prints kunnen bestellen zonder zelf de printapparatuur te bezitten.

Professionele camera’s en lenzen

Camera’s en lenzen kunnen als abonnements- of verhuurdienst aan klanten aangeboden worden, waardoor zij slechts betalen voor gebruik.

Doelgroep: Fotografen en videografen

Professionele en hobbyfotografen en videografen die hoogwaardige apparatuur nodig hebben voor specifieke projecten.

Haalbaarheid van de strategie

8/10

Deelmodellen voor camera-apparatuur zijn kansrijk omdat de aanschafkosten hoog zijn en veel gebruikers tijdelijke behoeften hebben.

(OPTIONEEL) Relevante benchmark of voorbeeldcase

LensRentals biedt een succesvol model voor de verhuur van camera’s en lenzen aan een breed publiek.

Grafische softwarelicenties

Softwarelicenties kunnen als onderdeel van een servicepakket gedeeld worden, waardoor gebruikers toegang krijgen tot de nieuwste software.

Doelgroep: Grafisch ontwerpers en creatieve professionals

Professionals die werken aan grafische projecten en behoefte hebben aan toegankelijke en up-to-date softwaretoepassingen.

Haalbaarheid van de strategie

6/10

Hoewel het delen van licenties mogelijk is, kunnen licentievoorwaarden en wettelijke beperkingen de haalbaarheid bemoeilijken.

(OPTIONEEL) Relevante benchmark of voorbeeldcase

Adobe Creative Cloud biedt een licentiemodel waarbij meerdere gebruikers toegang kunnen krijgen binnen een organisatie.

Business modellen

Current Market Models

Printabonnement

Periodieke diensten

Klanten abonneren zich op een maandelijkse of kwartaal printservice, waarbij ze een vast aantal prints kunnen bestellen. Dit model zorgt voor continuïteit en stimuleert langdurige klantrelaties.

Co-makers Membership

Community en toegang

Kunstenaars en designers betalen een lidmaatschapsbijdrage om toegang te krijgen tot de Co-makers Galerij en printfaciliteiten. Dit model creëert een sterke community en biedt constante werkmogelijkheden voor De Makers Bureau.

Apparatuur-verhuur

Gebruik over eigendom

De Makers Bureau verhuurt hun professionele printapparatuur aan andere bedrijven of freelancers voor kortetermijnprojecten. Dit model optimaliseert het gebruik van dure apparatuur en genereert extra inkomsten.

New Market Models

Print Sharing Platform

Deeleconomie

Een online platform waar bedrijven en individuen ongebruikte printcapaciteit kunnen delen. Dit maximaliseert de benutting van bestaande middelen en trekt klanten aan die flexibel en kostenefficiënt willen printen.

Upcycled Art Collective

Duurzaamheid

Kunstwerken en grafische materialen worden verzameld, opnieuw ontworpen, en als upcycled producten verkocht. Dit tilt afvalreductie naar een hoger niveau en opent de markt voor milieubewuste consumenten en bedrijven.

Impact schatting

Praktische / operationele impact

Het implementeren van huur- en deelmodellen vereist een verandering in operaties. Logistics en klantenservice zullen moeten worden gestroomlijnd.

Financiële impact

Investeringen in nieuwe technologieën en systemen zijn vereist, maar de omzet kan significant groeien door herhaaldelijke verhuur en gedeelde diensten.

Strategische impact

Deze modellen kunnen De Makers Bureau positioneren als een innovator in de sector, wat concurrerende voordelen kan opleveren in de lange termijn.

Milieu-impact

De circulaire economie bevordert duurzame praktijken, zoals minder afval en efficiënter gebruik van materialen, wat bijdraagt aan milieubewustzijn.

Sociale impact

Het delen van activa en het aanbieden van huurmodellen kan leiden tot toegankelijkere prijsstructuren, waardoor kunst en ontwerp bereikbaar wordt voor een breder publiek.

Overkoepelende samenvatting

De wissel naar huur- en deelmodellen biedt aanzienlijke voordelen, mits goed geïmplementeerd. Het bevordert innovatie en duurzaamheid, en kan bijdragen aan groei.

8/10