Resultaat van jouw
persoonlijke AI analyse.

Naam Stihl
Sector Machines
Grootte grote onderneming met meer dan 150 werknemers
Assets
Models
Impact Estimation

Magazijninrichting (rekken, palletsystemen)

Delen van magazijnrekken en -palletsystemen met omringende bedrijven of binnen verschillende bedrijfsonderdelen kan kosten en ruimte besparen. Dit werkt met een abonnement of pay-per-use model.

Doelgroep: Bedrijven in stedelijke gebieden en bedrijventerreinen

Bedrijven die beperkte ruimte hebben voor opslag en die flexibel hun magazijninrichting willen aanpassen.

Haalbaarheid van de strategie

8/10

Logistieke en industriële bedrijven hebben baat bij gedeelde opslagoplossingen, waardoor deze strategie goed haalbaar is, vooral in dichtbebouwde gebieden.

(OPTIONEEL) Relevante benchmark of voorbeeldcase

Flexe, een bedrijf dat opslagruimte aanbiedt via een deelplatform, heeft succesvol een soortgelijk model opgezet in de logistieke sector.

Cruciale IT-infrastructuur (servers, netwerken)

Het delen van IT-infrastructuur zoals servers en netwerken kan via cloudoplossingen en datacenters die gedeeld worden tussen verschillende bedrijven voor kostenbesparing en efficiëntie.

Doelgroep: MKB en Scale-ups

Kleine tot middelgrote bedrijven en snelgroeiende startups die behoefte hebben aan flexibele en schaalbare IT-oplossingen.

Haalbaarheid van de strategie

9/10

Met de opkomst van cloudcomputing is het delen van IT-infrastructuur zeer haalbaar en gangbaar, zelfs voor cruciale systemen.

(OPTIONEEL) Relevante benchmark of voorbeeldcase

Amazon Web Services (AWS) biedt een breed scala aan gedeelde IT-oplossingen en heeft aangetoond dat dit model zeer succesvol kan zijn.

Vergaderruimtes

Bedrijven kunnen vergaderruimtes delen via een online boekingssysteem, waar gebruikers ruimtes kunnen reserveren en betalen per gebruik of via een abonnementsdienst.

Doelgroep: Start-ups en freelancers

Startende bedrijven, ZZP’ers en freelancers die geen eigen kantoorruimte hebben en flexibele vergaderruimtes nodig hebben.

Haalbaarheid van de strategie

7/10

Het delen van vergaderruimtes is haalbaar, vooral in coworking spaces en bedrijfsverzamelgebouwen, maar vereist goede organisatie en planning.

(OPTIONEEL) Relevante benchmark of voorbeeldcase

WeWork biedt gedeelde werkplekken en vergaderruimtes aan via een lidmaatschapsmodel en heeft veel succes geboekt wereldwijd.

Business modellen

Current Market Models

Stihl On-Demand

De belangrijkste strategie die dit concept bepaalt: Flexibiliteit en Toegankelijkheid

Klanten kunnen tuinmachines en gereedschap huren op basis van hun gebruiksbehoefte. Dit model maakt gebruik van een abonnementsdienst of korte termijn huur, wat de drempel voor toegang verlaagt en de noodzaak voor grote investeringen elimineert.

Power Share Network

De belangrijkste strategie die dit concept bepaalt: Community en Deeleconomie

Dit model faciliteert de uitwisseling van Stihl-producten tussen buurten en gemeenschappen. Gebruikers kunnen hun eigen apparaten verhuren aan anderen, waardoor de benuttingsgraad van bestaande apparatuur wordt gemaximaliseerd en de gemeenschap hechter wordt.

EcoCycle Maintenance

De belangrijkste strategie die dit concept bepaalt: Duurzaamheid en Onderhoud

Dit model biedt klanten een onderhoudscontract dat gereedschap en machines in topconditie houdt. Het programma omvat periodieke inspecties, reparaties en vervanging van onderdelen om de levensduur van de producten te verlengen en afval te minimaliseren.

New Market Models

Green Building Partners

De belangrijkste strategie die dit concept bepaalt: Sectorgerichte Samenwerking

Richt zich op de bouwsector door gespecialiseerde gereedschappen en machines aan te bieden via leasingmodellen. Dit kan bouwbedrijven voorzien van up-to-date apparatuur zonder zware investeringen, waardoor nieuwe marktsegmenten worden aangeboord.

Urban Landscaping Hub

De belangrijkste strategie die dit concept bepaalt: Stadsvernieuwing en Modulariteit

Stihl kan samenwerking aangaan met stedelijke ontwikkelingsprojecten om modulaire tuin- en landschapsoplossingen aan te bieden. Door middel van huur en leasing-modellen kunnen steden en gemeenten duurzame, toegankelijke groenvoorzieningen realiseren.

Impact schatting

Praktische / operationele impact

Het implementeren van huur- en deelmodellen vereist een significante aanpassing en uitbreiding van logistieke operaties en klantenservice-afdelingen.

Financiële impact

Hoewel initiële investeringen hoog zijn, bieden deze modellen potentiële langdurige inkomstenstromen en verhoging van asset-utilisatie, wat financiële stabiliteit kan bevorderen.

Strategische impact

Door huur- en deelmodellen te integreren, kan Stihl zijn marktbereik vergroten, vooral naar gebruikers die een volledig koopmodel vermijden.

Milieu-impact

Deze modellen verminderen afval en bevorderen hergebruik, wat leidt tot minder grondstofgebruik en CO₂-uitstoot over de levensduur van producten.

Sociale impact

Het aanbieden van huuropties kan gemeenschappen financieel ontlasten door toegang te bieden aan dure professionele apparatuur zonder directe aankoop.

Overkoepelende samenvatting

Huur- en deelmodellen bieden veel potentieel voor Stihl op operationele, financiële en milieuvlakken, met bijkomende sociale voordelen. Initiële kosten zijn er, maar de langetermijnvoordelen wegen zwaarder.

8/10