Resultaat van jouw
persoonlijke AI analyse.

Naam Nike
Sector Sportkledij
Grootte grote onderneming met meer dan 150 werknemers
Assets
Models
Impact Estimation

Bedrijfsvoertuigen (bussen, vrachtwagens, bedrijfsauto’s)

Deel bedrijfsvoertuigen tussen verschillende vestigingen of gecontracteerde logistieke partners via een centraal beheersysteem. Voertuigen worden geboekt op basis van behoefte.

Doelgroep: Logistieke en operationele teams

Vestigingen die logistieke operaties ondersteunen en externe logistieke partners.

Haalbaarheid van de strategie

8/10

Het delen van bedrijfsvoertuigen kan efficiëntie verhogen en kosten verlagen, mits goede planning en technologie beschikbaar zijn.

Relevante benchmark of voorbeeldcase

Shell deelt bedrijfsvoertuigen wereldwijd via een intern gedeeld mobiliteitsplatform, wat resulteerde in kostenbesparingen en efficiëntieverbeteringen.

Magazijnruimte

Inrichten van gedeelde magazijnruimte die naar behoefte kan worden gehuurd door verschillende afdelingen binnen Nike of door externe partners.

Doelgroep: Interne afdelingen en externe partners

Afdelingen binnen Nike en kleine tot middelgrote externe bedrijven die tijdelijk extra opslagruimte nodig hebben.

Haalbaarheid van de strategie

7/10

Het delen van magazijnruimte kan flexibiliteit bieden en benuttingsgraad verhogen, maar vereist goede planning en contractmanagement.

Relevante benchmark of voorbeeldcase

WeWork heeft succesvol gedeelde kantoorruimtes gecreëerd, wat laat zien hoe gedeelde ruimtes kunnen werken in een commerciële context.

Productieapparatuur (naaimachines, 3D-printers)

Creëer een central hub waar productieapparatuur gedeeld kan worden tussen verschillende teams en externe ontwerpers/innovators.

Doelgroep: Ontwerp- en productieteams, externe ontwerpers

Interne ontwerp- en productieteams en externe partners die nieuwe producten willen ontwikkelen.

Haalbaarheid van de strategie

9/10

Het delen van dure apparatuur kan kosten verlagen en innovatie stimuleren, mits goed gepland en onderhouden.

Relevante benchmark of voorbeeldcase

Autodesk’s Pier 9 Workshop biedt gedeelde tools en apparatuur aan medewerkers en externe makers, bevordering creativiteit en reductie in kosten.

Logistieke infrastructuur (vervoermiddelen voor last-mile delivery)

Deel last-mile delivery voertuigen tussen verschillende logistieke partners of vestigingen via een geoptimaliseerd roostersysteem.

Doelgroep: Logistieke partners en vestigingen

Lokale distributiecentra en externe last-mile delivery services waarmee Nike samenwerkt.

Haalbaarheid van de strategie

8/10

Het delen van last-mile delivery infrastructuur kan de efficiëntie van leveringen verbeteren en kosten verlagen, maar vereist goede coördinatie.

Relevante benchmark of voorbeeldcase

UPS werkt met een gedeelde infrastructuur voor last-mile delivery diensten in stedelijke gebieden om efficiëntie en kostenbesparingen te bevorderen.

Sportfaciliteiten (gym, sportvelden)

Huur sportfaciliteiten uit aan medewerkers en externe sportclubs tijdens daluren om maximale benutting te verzekeren.

Doelgroep: Medewerkers en externe sportclubs

Medewerkers tijdens werktijd en sportclubs (zoals scholen en amateurverenigingen) buiten de werktijden.

Haalbaarheid van de strategie

9/10

Het delen van sportfaciliteiten zorgt voor optimale benutting en community engagement, met relatief weinig extra kosten of complexiteit.

Relevante benchmark of voorbeeldcase

Google deelt zijn sportfaciliteiten met de lokale gemeenschap tijdens daluren, wat helpt bij community building en het optimaliseren van faciliteiten.

Business modellen

Current Market Models

Nike RePlay

Product-lease

Korte beschrijving: Klanten kunnen de nieuwste Nike schoenen en sportkleding leasen voor een bepaalde periode. Na afloop van de leaseperiode kunnen ze de producten kopen tegen een gereduceerde prijs of teruggeven voor recycling of refurbishing. Ideaal voor snelgroeiende kinderen en regelmatig sporters.

Nike Swap

Product-swapping

Korte beschrijving: Leden kunnen hun oude Nike producten inruilen voor nieuwe of refurbished items. Voor elk geruild product ontvangen ze credits, die kunnen worden gebruikt voor nieuwe aankopen. Dit bevordert hergebruik en vermindert afval, terwijl klanten geüpdatete sportuitrusting krijgen.

Nike FlexPass

Flexibele toegang

Korte beschrijving: Abonnees krijgen toegang tot een wisselende selectie van de nieuwste Nike producten. Na een maand kunnen ze de items retourneren voor andere producten of een optie aanschaffen om ze permanent te houden. Deze flexibiliteit stimuleert continu gebruik en vermindert verspilling.

New Market Models

Nike Performance Rentals

Short-term rentals

Korte beschrijving: Nike biedt sporters de mogelijkheid om high-performance sportkleding en uitrusting voor korte tijd te huren, bijvoorbeeld voor een evenement of een trainingsperiode. Dit model opent de markt voor mensen die alleen tijdelijke toegang nodig hebben en snel willen upgraden.

Nike Adventure Gear

Experience-focused

Korte beschrijving: Dit model biedt klanten de kans om pakketjes met Nike producten te huren die zijn samengesteld voor specifieke avonturen of sporten, zoals bergbeklimmen of triatlons. Dit maakt het voor consumenten toegankelijk om een duurdere of gespecialiseerde uitrusting te gebruiken zonder aanschafkosten.

Impact schatting

Praktische / operationele impact

Implementatie van huur- en deelmodellen zal operationele complexiteit en logistieke eisen verhogen. Dat vergt aanzienlijke investeringen in IT-systemen en retourlogistiek.

Financiële impact

Hoewel initiële investeringen hoog zijn, biedt het model nieuwe inkomstenstromen en klantenloyaliteit. Mogelijke lagere productie- en afvalkosten op lange termijn.

Strategische impact

Het versterkt Nikes duurzame imago en concurrentiepositie in een markt die steeds meer milieubewust wordt. Innovatie in business modellen kan een marktleiderpositie accentueren.

Milieu-impact

Verminderde productiecycli en langere levensduur van producten zullen de ecologische voetafdruk aanzienlijk verkleinen. Positieve impact op afvalreductie en grondstoffenverbruik.

Sociale impact

Klantenbinding en -tevredenheid worden bevorderd door toegankelijkheid en betaalbaarheid. Mogelijke negatieve reacties van traditionele retailpartners moeten aangepakt worden.

Overkoepelende samenvatting

Hoewel initiële uitdagingen aanwezig zijn, biedt de verschuiving naar huur- en deelmodellen significante strategische, milieu- en economische voordelen voor Nike.

8/10