Resultaat van jouw
persoonlijke AI analyse.

Naam Media Belgium
Sector Communicatie
Grootte kleine onderneming met 1-20 werknemers
Assets
Models
Impact Estimation

Meeting rooms

Meeting rooms kunnen volgens een deelmodel worden verhuurd aan andere bedrijven of freelancers op uurbasis. Dit maximaliseert het gebruik en genereert extra inkomsten.

Doelgroep: Freelancers en Kleine Bedrijven

Freelancers en kleine bedrijven die professionele vergaderruimtes nodig hebben voor bijeenkomsten en presentaties.

Haalbaarheid van de strategie

8/10

Er is een grote vraag naar flexibele vergaderruimtes, en Media Belgium kan bestaande infrastructuren gemakkelijk optimaliseren voor deze service.

(OPTIONEEL) Relevante benchmark of voorbeeldcase

WeWork biedt soortgelijke deelbare vergaderruimtes met succes, wat laat zien dat er een markt voor is.

Fotostudio/apparatuur

Fotostudio en apparatuur kunnen door Media Belgium gedeeld worden met andere creatives via een abonnement- of uurbasis, wat zorgt voor gedeelde kosten en verhoogde toegankelijkheid.

Doelgroep: Fotografen en Creatieve Professionals

Freelance fotografen, videografen, en andere creatieve professionals die hoogwaardige apparatuur nodig hebben zonder eigen investeringen te doen.

Haalbaarheid van de strategie

7/10

De initiële investering in apparatuur is hoog, maar de terugverdientijd door gedeeld gebruik maakt het model haalbaar.

(OPTIONEEL) Relevante benchmark of voorbeeldcase

LeaseLens biedt al vergelijkbare verhuurmodellen voor professionele camera-apparatuur.

Serverruimte/cloud storage

De serverruimte en cloud storage kunnen door Media Belgium verhuurd worden aan andere bedrijven voor extra opslag en databeheersdiensten op abonnementsbasis.

Doelgroep: Startups en Kleine Bedrijven

Technologische startups en kleine bedrijven die flexibele en schaalbare opslagoplossingen nodig hebben zonder zware initiële investeringen.

Haalbaarheid van de strategie

9/10

Er is een constante vraag naar betaalbare cloud en dataservices, en Media Belgium kan zijn bestaande infrastructuur relatief eenvoudig uitbreiden.

(OPTIONEEL) Relevante benchmark of voorbeeldcase

Amazon Web Services (AWS) biedt een bewezen voorbeeld van succesvol gedeelde cloudopslag en serverruimtemodellen.

Designsoftware licenses

Designsoftware-licenties kunnen door Media Belgium gedeeld worden met freelancers via een ‘pay-per-use’ of abonnementsmodel, wat kosten deelt en toegang vergroot.

Doelgroep: Freelance Designers en Web Developers

Freelance designers en web developers die toegang nodig hebben tot high-end designsoftware zonder volledige licenties aan te schaffen.

Haalbaarheid van de strategie

6/10

Juridische en logistische uitdagingen rond licentieverdeling en gebruiksrechten kunnen complex zijn, maar het is uitvoerbaar met goede afspraken.

(OPTIONEEL) Relevante benchmark of voorbeeldcase

Platforms als Setapp bieden al softwaretoegang via abonnementsmodellen, wat toont dat dergelijke een aanpak werkt.

Kantoorruimte buiten werkuren

Media Belgium kan na kantooruren zijn ruimte verhuren aan andere bedrijven en freelancers voor bijeenkomsten en coworking, om zo extra inkomsten te genereren.

Doelgroep: Freelancers en Nachtwerkers

Freelancers en kleine bedrijven die avond- of nachtwerk verrichten en professionele kantoorruimte nodig hebben.

Haalbaarheid van de strategie

8/10

De ruimte is al beschikbaar en vereist minimale aanpassingen. Er is een groeiende vraag naar flexibele werkplekken buiten traditionele werkuren.

(OPTIONEEL) Relevante benchmark of voorbeeldcase

Spacious verhuurt restaurants na sluitingstijd als coworking ruimtes, wat een vergelijkbaar model is.

Business modellen

Current Market Models

Digital Asset Leasing

De belangrijkste strategie die dit concept bepaalt: Digitale eigendomsverhuur

Media Belgium kan bedrijven digitale activa zoals software, e-learning platforms, of webapplicaties verhuren. Klanten betalen een maandelijkse vergoeding, waardoor zij toegang krijgen tot de nieuwste tools zonder grote upfront investments.

Marketing-as-a-Service

De belangrijkste strategie die dit concept bepaalt: Abonnementsmodel

Dit model biedt strategische marketing, SEO, social media management en contentproductie via abonnementsvorm. Klanten kiezen een pakketten die aan hun behoeftes voldoet en betalen een vaste maandelijkse prijs voor doorlopende marketingdiensten.

Web Development Subscription

De belangrijkste strategie die dit concept bepaalt: Onderhoud en updates

Bedrijven kunnen zich abonneren op regelmatige websiteupdates, onderhoud en verbeteringen. Media Belgium zorgt voor voortdurende optimalisatie en klanten genieten van een altijd actuele, optimaal presterende webomgeving zonder een grote initiële investering.

New Market Models

Shared Tech Hubs

De belangrijkste strategie die dit concept bepaalt: Co-working en tech deelconcept

Media Belgium kan gedeelde technologiehubs creëren waar bedrijven tegen een maandelijkse vergoeding gebruik kunnen maken van geavanceerde IT-infrastructuur, softwaretools en vergaderfaciliteiten. Dit zou kleine bedrijven en startups aanmoedigen om te innoveren zonder hoge kosten.

Community-Led Learning Platform

De belangrijkste strategie die dit concept bepaalt: Collectieve kennisdeling

Een platform waar experts en klanten samen kennis delen door middel van deelbare e-learning cursussen. Betalende leden krijgen toegang tot up-to-date trainingen en workshops, terwijl experts een aandeel in de inkomsten krijgen voor hun content.

Impact schatting

Praktische / operationele impact

De implementatie van huur- en deelmodellen vraagt om grote veranderingen in operationele workflows en IT-systemen voor assetbeheer.

Financiële impact

De initiële investeringen en omzetverdeling kunnen voor spanningen zorgen, maar er is potentieel voor een hogere en stabiele inkomstenstroom op lange termijn.

Strategische impact

Huur- en deelmodellen kunnen de strategische positie van Media Belgium versterken door klantenbinding en nieuwe markten aan te trekken.

Milieu-impact

Circulaire modellen verminderen afval door effectieve hergebruik van middelen, wat gunstig is voor het milieu en merkimago.

Sociale impact

Het delen en huren van digitale diensten vergroot de toegang voor kleinere bedrijven en stimuleert samenwerking en community-building.

Overkoepelende samenvatting

Hoewel uitdagend op kortere termijn, kunnen huur- en deelmodellen nieuwe strategische kansen bieden en social en milieuvoordelen voor Media Belgium. Het potentieel is groot.

8/10