Resultaat van jouw
persoonlijke AI analyse.

Naam STIHL
Sector Machinebouw
Grootte grote onderneming met meer dan 150 werknemers
Assets
Models
Impact Estimation

Vrachtwagens

Vrachtwagens kunnen in een deelmodel worden ingezet voor gedeelde bezorgdiensten of bouwprojecten, waarbij meerdere bedrijven of zelfstandigen de voertuigen per rit of per dag huren.

Doelgroep: Logistieke bedrijven en aannemers

Logistieke bedrijven die geen eigen vrachtwagenpark willen aanhouden en aannemers die flexibel zwaar materiaal willen vervoeren.

Haalbaarheid van de strategie

8/10

De hoge investering en onderhoudskosten van vrachtwagens maken gedeelde eigendom aantrekkelijk. Vooral in stedelijke gebieden met veel kleine en middelgrote bedrijven is de vraag sterk aanwezig.

Relevante benchmark of voorbeeldcase

Bedrijven zoals Flexe in de Verenigde Staten bieden on-demand geïnterconnecteerde netwerken van magazijnen en vrachtwagens aan, wat een succesvol voorbeeld is van een gedeeld logistiek model.

Bestelwagens

Bestelwagens kunnen via een deelmodel worden verhuurd aan kleine bedrijven voor leveringen, montagediensten, of voor tijdelijk gebruik tijdens piekperiodes.

Doelgroep: Kleine tot middelgrote ondernemingen (KMO’s) en zelfstandigen

Bedrijven die flexibiliteit nodig hebben in transport en logistiek zonder de kosten van eigendom.

Haalbaarheid van de strategie

9/10

Dit model is bijzonder haalbaar vanwege de lage instapkosten voor kleinere bedrijven. Tevens bestaat er al een sterke vraag naar flexibele, tijdelijke transportoplossingen.

Relevante benchmark of voorbeeldcase

Een voorbeeld is Zipcar voor zakelijke klanten, dat bestelwagens op uurbasis en per dag verhuurt, waardoor veel bedrijven lagere kosten en hogere flexibiliteit ervaren.

Aanhangwagens

Aanhangwagens kunnen in een deelmodel verhuurd worden aan boeren, kleine bedrijven, en particulieren voor tijdelijk gebruik zoals verhuizingen, transport van goederen, of bouwmateriaal.

Doelgroep: Boeren, kleine bedrijven, en particulieren

Mensen en bedrijven die incidenteel een aanhangwagen nodig hebben en niet willen investeren in de aankoop ervan.

Haalbaarheid van de strategie

7/10

De kosten en onderhoud van een aanhangwagen zijn relatief laag, waardoor de investering aantrekkelijk is. De vraag is echter wisselend, afhankelijk van seizoen en locatie.

Relevante benchmark of voorbeeldcase

Zoals het geval bij Boels Rental, biedt het bedrijf aanhangwagenverhuur, waar klanten flexibel kunnen huren voor kortere periodes.

Business modellen

Current Market Models

STIHL FlexiRent

Huurmogelijkheden

STIHL FlexiRent biedt klanten de mogelijkheid om tuin- en bouwmachines te huren voor korte of lange termijn. Dit vermindert de noodzaak tot aanschaf en maakt dure apparatuur toegankelijker voor seizoensgebonden en projectgebonden werk.

STIHL ShareTools

Delen

Via een online platform kunnen gebruikers hun STIHL machines delen met anderen in de buurt. Dit maximaliseert het gebruik van apparaten en maakt hoogwaardige tools toegankelijk voor een breder publiek, terwijl eigenaren een extra inkomen genereren.

STIHL EcoLease

Leasemaatschappij

Met STIHL EcoLease kunnen professionele gebruikers machines leasen met servicecontracten voor onderhoud en reparaties. Na einde lease worden de apparaten hergebruikt of gerefurbished, wat afval vermindert en de levensduur van producten verlengt.

New Market Models

STIHL UrbanGreens

Community hub

STIHL UrbanGreens biedt stedelijke gemeenschappen de mogelijkheid om gezamenlijk tuin- en bouwgereedschap te gebruiken. Hierdoor worden kosten gedeeld en ontstaat een gezamenlijk project voor stedelijk vergroenen en onderhouden van gemeenschappelijke ruimtes.

STIHL GreenFleet

Mobiele service

STIHL GreenFleet voorziet in mobiele gereedschapswagens die seizoensgebonden rondrijden in landbouw- en bosbouwarealen. Abonnementhouders kunnen ter plaatse gereedschappen gebruiken en direct onderhoud laten uitvoeren, wat efficiënte en flexibele inzet bevordert.

Impact schatting

Praktische / operationele impact

Implementatie vereist aanzienlijke infrastructuuraanpassingen, training van personeel en nieuwe logistieke systemen. Beheersbaarheid is een uitdaging.

Financiële impact

Hoge initiële investeringen nodig, maar langdurige kostenbesparingen en continue inkomstenstromen kunnen significante opbrengsten opleveren.

Strategische impact

Versterkt marktpositie door vernieuwing en klantbinding. Geeft concurrerend voordeel door toegevoegde waarde en servicegericht aanbod.

Milieu-impact

Reductie van afval en emissies door verlengde productlevenscycli en delen van eigendommen. Bevordert duurzaamheid.

Sociale impact

Verhoogt klanttevredenheid en verbetert toegankelijkheid van producten. Creëert banen in nieuwe dienstensectoren.

Overkoepelende samenvatting

Circulaire en deeldiensten versterken de marktpositie van STIHL. Initiale kosten zijn hoog, maar returns maken het de investering waard. Operationeel complex, maar duurzaam en sociaal voordelig.

8/10