Green Deal Huren Delen

Huren en delen zit in het hart van de circulaire economie. Samen creëren we nieuwe waarde door gedeeld gebruik.

We leven in een samenleving waar veel producten zoals bouw- en klusgereedschap, reis- en feestartikelen, … een lage gebruiksgraad hebben. Bedrijven die huren en delen mogelijk maken, hebben hierdoor het potentieel om tegelijk economische en circulaire waarde te genereren.

Dit potentieel wordt op dit moment nog onvoldoende benut omwille van het feit dat huur- en deelbedrijven onvoldoende gebruikers aantrekken. Daarenboven vereist het mogelijk maken van huren en delen aan de aanbodzijde een proces van servitisatie en digitalisatie.

Met deze Green Deal willen we initiatief nemen, concrete trajecten opzetten en in de markt lanceren en een algemene beweging op gang brengen die van ‘huren en delen’ de norm maakt en afstand neemt van een lineaire economie waar ‘kopen’ centraal staat.